Personlighed og personlighedsforstyrrelser

En grundbog

12-15 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse. De sociale og personlige omkostninger er betydelige for personerne selv og for deres omgivelser. Gruppen har høj selvmordsrisiko, forkortet levetid, svære problemer i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet og ender ofte på varige offentlige ydelser.

Baggrund for bogen

Vores personlighed har stor betydning for vores risiko for at udvikle psykisk sygdom, hvad enten det drejer sig om vanskeligheder med følelsesregulering, impulsivitet, overdreven perfektionisme, udtalt bekymringstendens, mangelfuld evne til at indgå i tillidsfulde relationer og til at leve sig ind i andre andres følelser, svære aggressioner eller manglende målrettethed. Sådanne utilpassede personlighedstræk vil i kombination med ydre belastninger føre til depression, angsttilstande, spiseforstyrrelser, misbrug, psykoser og andre psykiske lidelser.

Bogens indhold

Bogen samler den viden, vi har opnået om området gennem de seneste 25 års forskning. I bogen tages læseren med bag kulisserne i forståelsen af menneskets personlighed og sårbarhed, som skyldes evolutionen. Evolutionen har ført til udviklingen af det avancerede og komplicerede væsen, mennesket er på godt og ondt, og bogen gengiver bidrag fra alle relevante videnskabelige retninger, fra neurovidenskab til psykodynamik. Læseren får et indgående kendskab til sammenhængene mellem personlighed og psykisk sygdom, til klassifikation og differentialdiagnostik, og læseren bliver opdateret om de aktuelle behandlingsmuligheder for mennesker med personlighedsforstyrrelser.

Hvem kan have glæde af at læse bogen?

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for eller arbejder med personlighedsforstyrrelser, både teoretikere, praktikere og studerende.

Om bogens redaktører

Bogens redaktører er professor ved Institut for Klinisk Medicin, København Universitet og forskningschef, ledende overlæge, Psykiatrien Region Sjælland Erik Simonsen og lektor Birgit Bork Mathiesen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Redaktørerne er henholdsvis formand og næstformand for IPTP (Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi), og begge har gennem forskning, undervisning, vejledning af ph.d.-studerende og klinisk arbejde betydelig erfaring i diagnostik og behandling af patienter, hvis personlighed udgør en væsentlig hindring for deres sociale funktionsevne og livskvalitet.

Personlighed og personlighedsforstyrrelser

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741262260
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
21. april 2017
Sider:
752
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

"Bogen her er et digert værk – og en god grundbog til klinisk psykologi (...) og så er bogen relevant i forhold til at tilfredsstille lærerens egen nysgerrighed på området personlighedsforstyrrelser"

Elsebeth Nielsn

Psykologiinformation

25. september 2017

"Den skriftlige opbygning og skemaer gør, at man relativt hurtigt kan finde frem til og sætte sig ind i en personlighedsforstyrrelse og differentiere den fra andre.

[...]

Jeg vil anbefale bogen til enhver, der interesserer sig for netop de to emner, som allerede fremgår af bogens titel, nemlig emnerne personlighed og personlighedsforstyrrelser. [...] Forvent ikke en bog til strandferien og den farverige drink, men find i stedet kaffen frem og forvent en faglig bog, som kræver koncentration og beriger en med evidensbaseret viden."

Læs hele anmeldelsen her.

Sabrina Rathje

Psyklen - Studenterbladet ved Psykologisk Institut

23. oktober 2017

Styrken ligger i den kliniske forståelse af personligheden, og således er de første 220 sider grundlæggende teori og personlighedens psykopatologi, frem til side 400 er der fokus på personlighedsforstyrrelser i kombination med øvrige psykiske lidelser, og på de sidste 250 sider gennemgås psykoterapeutiske behandlingsmuligheder.

Bogen er velskrevet i et fagligt og lettilgængeligt sprog, så den er relativt hurtig at læse. Gennem hele bogen er der informative og overskuelige faktabokse.

Praktiserende psykiater Pia Glyngdal

Ugeskrift for læger Ugeskriftet.dk

15. februar 2019