Personlighed

Personlighed

Beskrivelse

Fakta

Denne bog giver læseren en indføring i personlighedens tre hovedkomponenter, og hvordan de bygger oven på hinanden. De tre hovedkomponenter er temperament, tilknytning og mentalisering. Forfatteren anlægger et evolutionært perspektiv:

Temperament er det mest grundlæggende, og vi finder det hos alle pattedyr. Det består fortrinsvis af primære emotionelle systemer. Temperament har en betydelig arvelig komponent og drives af forskellige hjerneområder, som i bogen beskrives på en oversigtsgivende måde.

Tilknytning baserer sig på primære emotioner for at sikre individets og samfundets overlevelse. Individer er forskellige med hensyn til temperamentsprofil og tilknytningsmønster.

Mentalisering er fortrinsvis et resultat af en kulturel proces, men spiller på primære emotioner og tilknytning. Individer er forskellige med hensyn til mentaliseringsevne.

Disse tre ’søjler’ er velegnede til at forstå forskellene mellem den sunde personlighed, personlighedsproblemer og personlighedsforstyrrelser.

Det ligger i personlighedens struktur, at den aldrig er ’færdigdannet’. Spørgsmål som ’Hvem er jeg?’ og ’Hvem er du?’ vil altid optage os. Gode svar på disse spørgsmål afhænger af gyldigheden af den teori, man har til rådighed. Således vil denne bog have relevans for alle, også ud over de studerende ved en højere uddannelse.

Fås som
I alt

300,00 kr.

240,00 kr. ekskl. moms