Pædagogisk sociologi - et overblik

Pædagogisk sociologi - et overblik

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Pædagogisk sociologi – et overblik giver overblik over teorier og begreber inden for pædagogisk sociologi. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem mange forskellige teorier. Det sker ved at anskue teorierne, der behandler samspil og relationer i pædagogisk praksis, det indhold pædagogikken arbejder med og de samfundsstrukturer, som påvirker den pædagogiske praksis.

Forfatteren behandler fem positioner, der i dag kan siges at tegne den pædagogiske sociologi i Danmark:

  • Interaktionens mikro-strukturer – med fokus på undervisningens miljø.
  • Social epistemologi – med fokus på læreprocessens elementer.
  • Samfundets makro-strukturer – med fokus på undervisningens og læringens rammer.
  • Den meta-teoretiske vending – med fokus på nye sociologiske problemer og teorier.
  • De ny-empiristiske positioner – med fokus på udfordringen af feltets dominerende position.

Bogen henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, uddannelsesvidenskab og pædagogisk sociologi, såvel som til professionelle inden for de pædagogiske discipliner.

Samme serie

Ingen produkter