Organisation - videregående uddannelser

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Denne 3. reviderede udgave er skrevet og tilpasset den nye fagplan til faget Organisation og arbejdspsykologi ved Akademiuddannelsen i Ledelse.

Bogen har især til formål at give læseren indblik i, hvordan organisations- og ledelsesteorien ændrer sig i takt med, at omgivelserne stiller ændrede krav til virksomhederne. Hensigten med bogen er at sætte læseren i stand til at analysere og vurdere ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger samt at kunne planlægge gennemførelse af organisatoriske ændringer.

Bogens centrale emner inden for organisation og ledelse er:

·Strategi

·Struktur, processer og kultur

·Individ- og gruppeadfærd

·Ledelse

·Design og udvikling

·Den lærende organisation

Udover Akademiuddannelsen henvender bogen sig også til korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor organisation og ledelse udgør en del af pensum. Bogen har også supplerende materiale med opgaver, cases, test, lærerforum o.a.