Økonomisk analyse og prioritering i det offentlige

Økonomisk analyse og prioritering i det offentlige

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Økonomisk analyse og prioritering i det offentlige er en grundlæggende lærebog til efteruddannelse af ansatte i den offentlige sektor uden økonomisk uddannelse.

Bogen er praksisnær og er bl.a. baseret på materiale fra udvalgte kommuner samt materiale fra AKF ECO-Nøgletal, CEPOS og KREVI.

Bogen er inddelt i tre dele:

·  Del 1 omhandler kommuners interne og eksterne rammebetingelser

·  Del 2 omhandler kommunens økonomistyring i fasen inden beslutning om budget og andre dokumenter med økonomiske konsekvenser

·  Del 3 omhandler kommunernes opfølgning af det vedtagne budget samt dettes forudsætninger i form af befolkningsprognose og andre relevante dokumenter med betydning for økonomistyringen, fx kommuneplanen og lokalplaner.

Erland Denninger underviser i økonomiske og andre samfundsvidenskabelige fag på fx Professionshøjskolen Metropol. Han har tidligere været ansat i den kommunale verden bl.a. som planlægningschef, økonomichef og kommunaldirektør.