Mennesket i hjernen

en grundbog i neuropædagogik

Mennesket i hjernen er en bog om, hvordan man kan blive god til at lære eller bedre til at hjælpe andre med at blive mere lærenemme. Bogen udfordrer det egocentriske syn på mennesket: at mennesket er centrum for sin egen adfærd, og at menneskets tænkning og handlinger er et resultat af hjernens formåen. En antagelse, som opretholder en adskillelse mellem krop og tanke og mellem individ og omverden. Bogen handler om hjernen, ikke hjernen i mennesket, men lige omvendt: mennesket i hjernen. Det er ikke hjernen, der tænker, det er individet, og det er et individ med en krop, der er uløseligt bundet til den situation, individet befinder sig i.

Bogen er en indføring i neuropædagogik, som i dag har to sider. Den ene handler om, hvorledes viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring. Den anden handler om, hvordan man kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder eller neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser eller den hjerneskadede person.

Mennesket i hjernen er skrevet til den, der vil blive mere kritisk i sit arbejde med neuropædagogik, og som vil blive bedre til at tænke over sin egen praksis som pædagog, lærer eller behandler. Sigtet er en bedre indsigt og praksis. 2. udgave er gennemgribende revideret og inddrager den nyeste forskning, bl.a. om embodiment, om hvorfor arbejdshukommelsen kan spænde ben for læring, og hvordan den kan styrkes; om kollaborativ læring og fælles opmærksomhed, som handler om læring i fællesskaber. De vigtigste kognitive temaer bliver belyst, og de munder ud i metodiske anvisninger.

Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker. Han er selvstændig forsker i ledelse og kognition og har været lektor ved Neurobiologisk Institut ved Århus Universitet, rektor for Skive Lærerseminarium og udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord NeuroCenter.

Video: Kjeld Fredens om bogen "Mennesket i hjernen"

Mennesket i hjernen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741254661
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
27. januar 2012
Sider:
423
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

"2. udgave af ”Mennesket i hjernen” af Kjeld Fredens er udkommet. Bogen har gennemgået en ganske stor revision, og den præges således af nyeste neuro-pædagogiske viden. Bogen henvender sig til både personer, som arbejder med rehabilitering og med normalområdet – målet er, at give en bedre indsigt og større refleksion over egen praksis. [...] Den sætter fokus på de mange planer, der skal medtænkes i læringsprocesser og holder, hvad den lover: Den giver et kraftigt skub til læserens refleksioner over, hvordan egen praksis kan forbedres. Dette sker via konkrete og grundige eksempler, som ergoterapeuter uden problemer kan identificere sig med. [...] Bogen har en omfattende litteraturliste, der henviser til eksisterende forskning, og hermed gives et udgangspunkt for selv at opsøge og reflektere over nye felter at opdyrke."
Ulla Pedersen
DSEF Nyhedsbrev08. marts 2012