Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Med hjerte og forstand

De tidlige anbringelser

 

I Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser beskæftiger Thormann og Guldberg sig med den gruppe af små børn, der meget tidligt i livet – måske blot uger efter at de er født – adskilles fra deres forældre på grund af disses misbrug eller psykiske sygdom og deraf følgende omsorgssvigt.

Hvordan tilgodeser man disse uhyre sarte børns tarv og giver dem tryghed og tillid til de nye mennesker, der nu er deres nærmeste omsorgspersoner? Hvordan opretholder man samtidig kontakten mellem det enkelte barn og dets familie, og skaber den kontinuitet i barnets tilværelse, som er så betydningsfuld også på længere sigt? Hvor står den professionelle hjælper i alt dette? Hvordan kan hun/han skabe konstruktive forandringer for barnet på baggrund af de ofte mange brud og tab, det allerede har været udsat for?

Med hjerte og forstand

bygger til dels på en efterundersøgelse af 40 børn, som blev udskrevet fra Skodsborg Observations- og behandlingshjem

 

i 1986-87. Ved at følge børnene før, under og efter anbringelsen, og ved at analysere de indhentede oplysninger har forfatterne kunnet underbygge og supplere den behandlingspraksis, som til stadighed er under udvikling på Skodsborg.

Undersøgelsens datamateriale er gengivet som bilag bagest i bogen.

Inger Thormann

og

Charlotte Guldberg

har i en årrække været tilknyttet Skodsborg Observations- og behandlingshjem som henholdsvis psykolog og forstander. Sammen, men i nær kontakt med institutionens øvrige personale, har de udformet den enestående sociale, pædagogiske og psykologiske indsats over for udsatte børn og deres forældre, som benævnes Skodsborgmodellen. Gennem årene har de vundet stor anerkendelse for såvel deres behandlingsmetode, som den måde hvorpå institutionen er organiseret. Begge dele har de i et vist omfang beskrevet i bøgerne Hånden på hjertet. Omsorg for det lille barn i krise (1995) og Den nænsomme anbringelse. Hvordan børn kan hjælpes til at ændre opholdssted (2.udg. 2001).
Med hjerte og forstand

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788741251097
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
09. maj 2007
Sider:
354
Redaktør:
Agnes Ringer