Lederskab i praksis

Lederskab i praksis

Beskrivelse

Fakta

Bogen Lederskab i praksis giver en grundlæggende introduktion til ledelsesbegrebet, de vigtigste ledelsesværktøjer og ledelsesdiscipliner.

Læseren får den nødvendige viden til at forstå, hvorfor den skandinaviske ledelsesstil har haft så stor succes og får et indblik i de udfordringer, der står forude.

Der er lagt vægt på de praktiske ledelsesdiscipliner som eksempelvis:

 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Projektledelse
 • Forandringsledelse
 • Innovation
 • Selvledelse.

Emnerne understøttes med praktiske cases fra danske virksomheder.

 

Bogen er målrettet både til ledelse i praksis (akademiuddannelsen i ledelse), andre akademimoduler inden for ledelse samt til den Grundlæggende Lederuddannelse i AMU. Den er også velegnet som supplement til de merkantile fag.

Akademiuddannelsen i ledelse

Lederskab i praksis er særdeles velegnet til følgende fag og moduler på akademiuddannelsen i ledelse:

 • Ledelse i praksis
 • Forandringsledelse
 • Projektledelse
Den Grundlæggende Lederuddannelse

Lederskab i praksis henvender sig til følgende moduler på den grundlæggende lederuddannelse i AMU:

 • Introduktion til ledelse
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Situationsbestemt ledelse
 • Konflikthåndtering
 • Innovation og selvledelse
 • Forandringsledelse