Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision

Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision præsenterer supervisionsmodeller og evalueringsmetoder, der kan anvendes af supervisorer, såvel erfarne som begyndere, som retningslinje og inspirationskilde til individuel og gruppesupervision af alle faggrupper, der udøver psykoterapi og beslægtet arbejde.

Med bogens brede og praksisnære introduktion til udøvelsen af kognitiv adfærdsterapeutisk supervision tilbyder den flere meget anvendelige metoder til supervisorer. Forfatterne understreger behovet for at basere supervisionen på en fastlagt, om end fleksibel model, som afspejler de grundlæggende principper og metoder i kognitiv adfærdsterapi (KAT).
  
Bogen henvender sig primært til supervisorer, der har til opgave at supervisere udøvere af kognitiv adfærdsterapi, men rummer mange interventioner, der kan anvendes mere bredt. Den er skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange kliniske eksempler og kan læses fra ende til anden eller anvendes som opslagsbog.

Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741263489
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
26. maj 2016
Sider:
325
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

”Bogen indeholder mange figurer og eksempler på en lettilgængelig og inspirerende måde, specielt er kapitlerne 4 og 5 centrale i udøvelse af KAT-supervision. Dertil kommer rigtigt gode evalueringsbilag, flere er kendte og brugbare i supervisionen.

[…]Bogen er velskrevet og giver en høj grad af validitet igennem omfattende litteraturhenvisninger. Bogen kan klart anbefales til at udvikle professionelle, færdighedsmæssige kvalifikationer i supervisorudannelsen. Kan anbefales til mere uøvede supervisorer for at sikre, at den givne KAT har den fornødne kvalitet.

[…]Bogen er vellykket og udfylder et stort behov for en samlet beskrivelse af kognitiv adfærdsterapeutisk supervision.”

Jørn Lykke
Ugeskrift for læger30. august 2016