Kierkegaard - hverdagslivets psykolog

Den moderne psykologi har knap 150 år på bagen, men faget har naturligvis været dyrket langt tilbage i historien. Søren Kierkegaard stod på tærsklen til den videnskabelige psykologis opståen, og han anede, hvad den ville bringe og bidrage til: Mennesket risikerer at komme på afstand af sig selv. Kierkegaards tænkning kan ses som et modtræk til modernitetens fremmed gørende følger, og han udviklede en psykologisk forståelse, som suverænt plejer begribelsen af psykologiske temaer og dilemmaer, som de tager sig ud fra subjektets perspektiv: Hvad indebærer det at være et bevidst væsen? Hvorfra kommer ængstelsen? Hvilken rolle spiller seksualiteten? Hvorfor ændrer vi os, når vi indgår i masser?

Kierkegaards psykologi er kun i begrænset omfang ført ind i den moderne psykologi. Med nærværende bog tilbyder forfatteren et sammenhængende indblik i de psykologiske forhold, der gør sig gældende, fra mennesket kommer ind i verden og følgende skal finde sig selv – sit selv – gennem en krop og bevidsthed, der modnes, og som skal finde sin plads i et samfund, en hverdag, hvor spørgsmålet om mening tirres af et uklart eller fraværende svar – hvad er meningen?

BJARNE JACOBSEN er lektor i personlighedspsykologi ved Roskilde Universitet og har i særlig grad beskæftiget sig med eksistentiel psykologi. Han er endvidere uddannet som psykoterapeut ved Københavns Universitet.

Kierkegaard - hverdagslivets psykolog

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702321265
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
22. april 2021
Sider:
260
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

(Bogen fungerer godt som folkeligt værk, der italesætter centrale problemstillinger for det moderne individ og udfordrer læseren med overraskende perspektiver og gode analyser.

Michael Agerbo Mørch

Moderne Tider/Information

10. maj 2021

I denne bog sætter Bjarne Jacobsen, lektor ved Roskilde Universitet, fokus på Kierkegaard som psykolog. Han undersøger, hvad Kierkegaard egentlig kan bidrage med til diskussionerne om, hvad det vil sige at være et bevidst væsen, hvordan vi udvikler os, og hvilken rolle det sociale spiller for individet altså klassiske psykologiske områder. Og dette formålet er godt tænkt; Kierkegaard bliver ofte tænkt i en teologisk og filosofisk kontekst, men ikke i en psykologisk.(...) 

Bogens formål er at komme med et samlet bud på, hvordan en kierkegaardsk psykologi kunne tage sig ud uden at gøre vold på hans skrifter. Man kan indvende, om gudsforholdet spænder ben for projektet: For Kierkegaard er det helt fundamentalt, at der eksisterer en Gud, men Jacobsen forsøger at holde dette uden for ligningen ved at skrive, at det psykologisk set ikke er afgørende, om der eksisterer en Gud eller ej. Man kan godt betvivle, om man bare kan hive denne fundamentale enhed ud i beskrivelsen af en psykologisk teori.

Overordnet set har Jacobsen begået en spændende bog, der vil glæde alle der har hang til den danske mestertænker.

Læs hele anmeldelsen her

Christoffer Boserup Skov, cand.mag. i filosofi og master i retorik. 

Pædagogen.dk

08. juni 2021

4 stjerner

God bog om Kierkegaard kunne være blevet endnu bedre med større sans for kristendommen.

Bjarne Jacobsen skriver i sin nye bog om Kierkegaard, at den danske filosof besad en ualmindelig skarp evne til at iagttage, analysere og beskrive tilværelsens mange krinkelkroge, og at det er disse observationer, der er grundlaget for hans bog om hverdagslivets psykologi.

Jacobsen, der til daglig underviser i personlighedspsykologi på Roskilde Universitet, har selv været rundt i alle krinkelkroge af forfatterskabet, og det er derfor en gennemarbejdet og velunderbygget bog, han har udsendt.

"Kierkegaard - hverdagslivets psykologi" er forfattet på et smukt dansk uden at give afkald på kompleksitet og nuancer.

Kristian Østergaard

Kristeligt Dagblad

09. august 2021