Fås som

Bog

Pris pr. stk.

230,00 kr.

184,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

230,00 kr.

184,00 kr. ekskl. moms

Kampen om evidens

Resultatmåling, effektevaluering og evidens

 

Resultatmåling – effektevaluering – evidensbaseret politik og praksis er nøgleord i bestræbelserne på styring af den offentlige sektor.

 

 

I denne informative og fagligt velfunderede bog skaber forsker og forfatter Hanne Kathrine Krogstrup med stor dybde og indsigt transparens i et komplekst begrebsapparat. Der tages fat på begrebernes historiske oprindelse, forskellige typer af definitioner, lige som væsentlige argumenter og modargumenter velskrevet, foldes ud.

 

 

Bogen indledes med en beskrivelse af evalueringens teori historie fra 1960 og frem til i dag. Efterfølgende behandles

 

præstationsmålinger og monitorering som redskaber i resultatstyring af den offentlige sektor. Disse kapitler afløses af en præsentation af effektevaluering som fænomen, mens de sidste kapitler i bogen tager begrebet evidens under kritisk behandling.

 

 

 

Bogen har relevans inden for alle dele af den offentlige sektor og kan med fordel indgå i undervisningen på bachelor- og kandidatniveau inden for samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser

 

 

Hanne Kathrine Krogstrup

er ph.d. og lektor i evaluering ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, hvor hun også er dekan. Hun er ophavskvinde til BIKVA-modellen og forfatter til bl.a ”Evalueringsmodeller” og medforfatter på ”Nye Veje i Evaluering” (Academica).

 

Kampen om evidens

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741255163
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. april 2011
Sider:
172
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"For studerende på de videregående uddannelser indenfor samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser samt beslutningstagere på embedsmandsniveau i den offentlige forvaltning." "[...] En teoretisk bog på højt niveau om begrebet evidens set i forhold til begreber om evaluering, effektmåling o.l."
Jytte Bræmer
BDC - Lektørudtalelse12. juli 2011
"[...] Bogen er svær at læse, men forfriskende, da der bringes andre begreber på banen end dem, men sædvanligvis møder i bøger om medicinsk evidens, og forfatteren demonstrerer stor indsigt i emnet. Hvem kan have gavn af at læse bogen? Primært studerende på mindst kandidatniveau, som vil dykke ned i begrebet evidens."
Preben Ulrich Pedersen
Sygeplejersken11. november 2011
"[...] Bogen er relevant for ergoterapeuter, som interesserer sig for forskning og dokumentation, men også ergoterapeuter som arbejder i den offentlige sektor vil kunne finde inspiration i bogens indhold. [...] Det er en meget velskrevet bog, som har et overskuelig omfang. Forfatteren formår at gøre et ellers svært tilgængeligt stof forståeligt og gør meget ud af at definere begreberne. Hanne Kathrine Krogstrup har i mange år beskæftiget sig med evaluering og har skrevet flere bøger om emnet. Forfatteren er i stand til at skabe overblik over forskellige evidens- og evaluerings-begreber og deres historiske udvikling på en meget overbevisende måde. [...] Bogen er krydret med mange interessante eksempler fra såvel dansk som udenlandsk regi. Her kan blandt andet nævnes mediernes diskussion af effekten af mammografiscreening samt resultater af undersøgelser, iværksat af blandt andet Socialministeriet. Jeg anbefaler ergoterapeuter at læse bogen og derved blive bedre klædt på til at deltage i kampen om evidens."
Kirsten Petersen
DSEF Nyhedsbrev25. november 2011