Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

520,00 kr.

416,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Grundbog i psykiatri (i-bog)

Grundbog i psykiatri er en moderne fremstilling af hele spektret af psykiske sygdomme. Med mennesket i centrum beskrives alle lidelser omtalt i WHOs diagnoseliste ICD 10. Fremstillingerne af de enkelte sygdomme og deres behandling følger de mest moderne retningslinjer, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede – dvs. en integration af den bedste forskning med klinisk erfaring og patientens værdier.

Grundbog i psykiatri formidler et bredere billede af det psykisk syge menneske end det almindeligvis gøres i andre lærebøger i faget ved at sætte mennesket i centrum og fokus på den enkeltes samspil med omgivelserne. Bogen opfatter psykisk sygdom i et sårbarheds-personligheds-stress perspektiv, hvilket betyder, at det enkelte menneske fra fødslen har en vis grad af sårbarhed eller robusthed over for psykisk lidelse, og at udviklingen af psykisk sygdom opstår i et samspil mellem fremmende og hæmmende livsbegivenheder og miljøpåvirkninger.

De respektive kapitler er forfattede af de største eksperter på deres område, og mange af bogens kapitler er skrevet i et samarbejde mellem en psykiater og en psykolog. Bogens to redaktører forskningschef ved Psykiatrien Region Sjælland og psykiater Erik Simonsen og chefpsykolog på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet Bo Møhl har begge arbejdet i psykiatrien i hen ved 30 år.

Alle kapitler indeholder casemateriale, oversigtsbokse og opsummerende 'learning points', hvilket gør bogen til en helt oplagt grund- og opslagsbog for læge- og psykologistuderende, samt andre studerende inden for social- og sundhedsfag og pædagogik. Målgruppen er også professionelle med interesse for psykiatri fx praktiserende læger, psykologer og psykiatere.

Bogen indeholder kapitler om bl.a.:

 

  • gen-miljø-interaktionen, udviklingspsykopatalogi, udviklingsteori, neurovidenskab og socialpsykiatriske perspektiver
  • det psykiatriske interview, at lytte til patienten, somatiske undersøgelsesmetoder og psykiatrisk klassifikation
  • de store lidelser såsom skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, misbrug og personlighedsforstyrrelser
  • andre lidelser såsom vane- og impulsforstyrrelser (fx ludomani, selvskade og internetafhængighed), psykogene psykoser, søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser og ADHD hos voksne
  • behandlingsmetoder såsom evidensbaseret klinik, psykofarmakologi, psykoterapi, miljøterapi og psykiatrisk sygepleje
  • særlige populationer såsom den aggressive patient, den suicidale patient, den kroniske smerte patient, psykiatri i almen praksis og transkulturelle aspekter
  • psykiatriens historie, retspsykiatri, psykiatrien som videnskab samt supervision og de menneskelige ressourcer

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Grundbog i psykiatri (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741262208
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
26. januar 2017
Sider:
1069
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

I forhold til øvrige psykiatribøger er denne klart anbefalelsesværdig, da den indtager et mere nuanceret perspektiv gennem inddragelse af flere perspektiver end blot det lægevidenskabelig og er et af de bedre bud – hvis ikke den bedste – grundbog indenfor dette område.

Mia Poulsgaard

Kulturkapellet

14. juni 2010