Finansiel rådgivning - privat

Finansiel rådgivning - privat

Beskrivelse

Fakta

En opdateret og revideret 8. udgave til dig, der studerer på en af de merkantile, finansielle uddannelser, fx finansøkonom, finansbachelor og financial controller. 

Denne praksisorienterede lærebog har fokus på privatkundens forhold i forbindelse med bl.a. kunderådgivning, kreditgivning og kundevurdering. Bogen er velegnet til undervisning i privatøkonomisk rådgivning, ligesom flere af dens kapitler kan anvendes som introduktion til bl.a. ejendomshandel og -administration samt revision.

Alle bogens kapitler er opdateret og revideret i henhold til gældende lovgivning og de aktuelle satser på udgivelsestidspunktet.

Bogen gennemgår:

  • Privatøkonomisk adfærd, herunder indkomstformer og -anvendelser samt finansieringsbehov og de basale familie- og arveretslige regler
  • Opbygningen af og udviklingen af den finansielle sektor i Danmark, hvor et kapitel fokuserer særligt på bæredygtighedsdagsordenen og dens betydning for privatkunderådgivningen, mens et andet fokuserer på revisionsbranchen
  • Skatteregler for privatkunder
  • Udlån og kreditvurdering
  • Ejendomshandel, -finansiering og -administration samt andelsboliger
  • Skade- og livsforsikringer
  • De vigtigste investeringstyper, afledte produkter og investeringsforeninger
  • Pension og pensionsopsparingsbehov

Er du underviser, kan du via forlagets underviserside eller ved henvendelse til forlaget få adgang til bogens figurer og tabeller, ligesom der er udarbejdet vejledende svar til bogens tjekspørgsmål.