Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

220,00 kr.

176,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Faglig læsning (i-bog)

fra læseproces til læreproces

Faglig læsning - fra læseproces til læreproces er en grundbog til seminariestuderende og lærere. Bogen er opdelt i to dele - en teoretisk del, der introducerer relevante teorier om læsning og læring, og en praktisk del med en lang række aktivitetsforslag, der kan støtte elevernes aktive og målrettede læsning af fagtekster. Læreren får metoder til at udvikle elevernes færdigheder i at tilegne sig ny viden og redskaber til at vurdere, om de faglige tekster, som anvendes i undervisningen, passer til elevernes læsetekniske og faglige forudsætninger.
En del af serien Seminarieserien
Faglig læsning (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Retorik

Retorik

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

Her er en virkelig god bog, der formidler forsk­ningsresultater om læseforståelse og omsætter dem til praksis i form af metodiske vink og en lang række konkrete undervisnings­forslag.Hovedparten af ideerne retter sig mod lærere, der underviser på mellemtrinnet, men både lærere på de yngre og lærere på de ældre klassetrin vil kunne hente forslag til aktiviteter.
Bogen er et mønster på en god fagbog. Den er velskrevet og let at forstå. Alle fagtermer forklares. De klare og præcise ordforklaringer er her en stor hjælp. De mange praktiske eksempler og grydeklare vejledninger gør, at man uden videre kan omsætte ideerne til praksis. Det er blot at vælge, hvilke aktiviteter man vil prioritere i forhold til klassen, emnet og den enkelte elev.
Tove Kettner Heiberg
Folkeskolen02. februar 2004