Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser

Beskrivelse

Fakta

Grundbogen dækker alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og er målrettet de finansielle uddannelser.

Bogen kommer omkring emner som: retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, databeskyttelse, lejeret, arbejdsret samt familie- og arveret.

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau.

Samme serie

Ingen produkter