Er der nogen hjemme i strategihuset?

Er der nogen hjemme i strategihuset?

Sæt retning med vision, mission, værdier og strategier

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Hvordan bliver de fire kernebegreber mission, vision, værdier og strategier til reelle og synligt koblede navigationsredskaber for din organisation – snarere end blot luftig ledelseslingo på kaffekopper og hjemmesider? 

Der har manglet en dansk bog, som giver svar på det spørgsmål – indtil nu. 

I denne bog præsenterer ledelsesrådgiver Christian Nyvang Qvick ’strategihuset’. Det er en på én gang simpel og systematisk metode til at arbejde sammenhængende med mission, vision, værdier og strategier.

Du får viden om, hvordan du som leder formulerer og kommunikerer mission og vision, så begge dele kan tilføre mening til og sætte retning for, hvad du og dine ansatte i fællesskab skal lykkes med. Du får også indblik i, hvordan du kan udvikle og forankre et værdigrundlag, der kan fremme en ønsket adfærd, ligesom du får præsenteret værktøjer, som hjælper dig med at bringe strategier fra papir til praksis. 

Er der nogen hjemme i strategihuset? står på et solidt forskningsmæssigt fundament, er skrevet i et personligt og lettilgængeligt sprog og er spækket med virkelighedsnære cases og praksisnære værktøjer, der er lige til at pille ud og bruge. 

Bogen henvender sig særligt til offentlige ledere, ledere i halvoffentlige organisationer og undervisere og studerende på diplom- og masteruddannelser. Men ledere i private organisationer samt HR-, udviklings-, ledelses- og organisationskonsulenter kan også have stor gavn af bogen.

Hvordan bliver de fire kernebegreber mission, vision, strategier og værdier til tydelige navigationsredskaber for din organisation?

Hvordan bliver de fire kernebegreber mission, vision, strategier og værdier til tydelige navigationsredskaber for din organisation?

Hvad dækker de fire begreber mission, vision, strategier og værdier hver især over?

Hvad dækker de fire begreber mission, vision, strategier og værdier hver især over?

I hvilke situationer kan du med fordel anvende strategihusmodellen?

I hvilke situationer kan du med fordel anvende strategihusmodellen?

Hvad dækker de tre begreber mission, kerneopgave og kerneydelser over, og hvordan hænger de sammen?

Hvad dækker de tre begreber mission, kerneopgave og kerneydelser over, og hvordan hænger de sammen?

Hvorfor vækker nogle visioner entusiasme og begejstring, mens andre falder til jorden?

Hvorfor vækker nogle visioner entusiasme og begejstring, mens andre falder til jorden?

Hvad sker der, når ansatte ikke praktiserer almengyldige værdier for, hvordan man bør opføre sig?

Hvad sker der, når ansatte ikke praktiserer almengyldige værdier for, hvordan man bør opføre sig?

Hvorfor formår nogle ledere at holde præsentationer, der begejstrer deres tilhørere, mens andre efterlader tilhørerne med dalende puls?

Hvorfor formår nogle ledere at holde præsentationer, der begejstrer deres tilhørere, mens andre efterlader tilhørerne med dalende puls?