Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

Beskrivelse

Fakta

En opdateret lærebog, der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C til dig, som studerer på en finansiel uddannelse, f.eks. HA, financial controller, finansøkonomi eller finansbachelor.   
Denne 6. udgave er forsynet med uddrag af anvendt regnskabspraksis for en række regnskabsposter. 
Udgangspunktet i bogen er typiske, relevante regnskabsposter for de to virksomhedstyper, hvor de aktuelle regler for hver regnskabspost gennemgås med tilhørende forklaringer og eksempler, som gør, at du nemmere kan skabe dig et overblik og tilegne dig reglerne. 

I tilknytning til hvert kapitel er der opgaver, som træner dig i den praktiske anvendelse af de gennemgåede regler. Disse opgaver er samlet i opgavesamlingen sidst i bogen, og via afgrænsede opgaver vil du:

  • danne dig et overblik over typisk forekommende praksisnære regnskabsmæssige problemstillinger i relation til årsrapportens hovedområder 
  • forstå sammengængen mellem årsregnskabslovens paragraffer og den praktiske indarbejdelse i virksomhedens bogholderi og årsrapport.

Du kan downloade skabeloner til brug af opgaverne her på undervisersiden på hansreitzel.dk. 

Desuden indeholder i-bogsuudgaven en række videoer, du kan bruge ved selvstudium. Bemærk, at videoerne ikke følger med den trykte bog eller vitalsource-udgaven.

Ekstramateriale

Find skabeloner til bogens opgaver på undervisersitet.

Ekstramateriale

I i-bogen kan du også få adgang til det supplerende materiale. Her ligger der opgaveskabeloner og svar til bogens opgaver.