Det danske samfund

centrale idéer og principper

Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder. De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner, sektorer, temaer og problematikker i det danske samfund.

Bogen foreligger her i en grundigt revideret og opdateret 2. udgave og er yderligere tilføjet fire helt nye kapitler, som imødekommer centrale forandringer inden for ligestilling, klima, arbejdsmarked og kunstig intelligens.

Bogen er skrevet af førende forskere inden for samfundsvidenskab og retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.

En del af serien Sociologi
Det danske samfund

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Planternes liv

Planternes liv

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

"[…]Bogen giver et godt overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret.
[…]Bogens primære formål er at kunne finde anvendelse i samfundsfagene på universitets- og professionshøjskoleniveau, men den kan udmærket læses af den nysgerrige og interesserde samfundsborger, da den dygtigt og på stort set almindelig dansk forklarer både teorier og begreber inden for de behandlede temaer – delvist suppleret med tabeller og grafer.
[…]I bogens 20 kapitler kommer man vidt omkring. Temaer som velfærd, marked, civilsamfund, sociale lagdelinger, retfærdighed, risiko og økonomisk lighed behandles både fyldigt og kompetent.
[…]Der er virkelig blevet foretaget et 360-graders samfundsmæssigt eftersyn. Kritisk og reflekterende.”
Preben Etwil
DK-nyt26. september 2014