Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

378,00 kr.

302,40 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Det danske samfund (i-bog)

Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder.

De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner og sektorer i det danske samfund.

 

Bogen retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.

Dette er en i-bog – en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer, fx oplæsning, søge- og notefunktion.
I-bogen kan læses på pc og tablets overalt hvor der er internet.

Det danske samfund (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Planternes liv

Planternes liv

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

"[…]Bogen giver et godt overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret.
[…]Bogens primære formål er at kunne finde anvendelse i samfundsfagene på universitets- og professionshøjskoleniveau, men den kan udmærket læses af den nysgerrige og interesserde samfundsborger, da den dygtigt og på stort set almindelig dansk forklarer både teorier og begreber inden for de behandlede temaer – delvist suppleret med tabeller og grafer.
[…]I bogens 20 kapitler kommer man vidt omkring. Temaer som velfærd, marked, civilsamfund, sociale lagdelinger, retfærdighed, risiko og økonomisk lighed behandles både fyldigt og kompetent.
[…]Der er virkelig blevet foretaget et 360-graders samfundsmæssigt eftersyn. Kritisk og reflekterende.”

Preben Etwil

DK-nyt

26. september 2014