Den gode barndom

Hvad vil det sige at have en god barndom, og er det en politisk opgave at sikre, at danske børn har det godt?

Børn og familier har igennem de seneste 200 år spillet en mere og mere central rolle i det politiske liv. I første omgang handlede den børnefokuserede politik om at nedbringe børnefødsler blandt fattige og hjælpe de dårligst stillede børn godt videre i livet. Siden kom der fokus på alle børns hverdagsliv som en integreret del af velfærdsstatens udvikling i bl.a. daginstitutioner og på det socialpolitiske område. I en velfærdsstatslig logik giver det ganske god mening, at staten har et ansvar for, at børn har det godt. Men hvem definerer, hvad det vil sige at have det godt, og hvilket ansvar påtager staten sig egentlig?

Den gode barndom dykker ned i den børne- og familiepolitiske udvikling fra 1800-tallet til i dag og følger dels etableringen af familiepolitikken forud for velfærdsstatens blomstringsperiode, dels etableringen af den senere børnefokuserede familiepolitik. Bogen viser, hvordan nutidig børne- og familiepolitik er udfordret af, at tidligere kernespørgsmål relateret til børns og familiers hverdagsliv ikke længere stilles som en naturlig del af det politiske arbejde. Den giver en historisk baggrund for fagprofessionerne og sætter fokus på de politiske linjer, der har skabt den børnefokuserede indsats, som vi kender den i dag.

Den gode barndom

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741264264
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. august 2017
Sider:
150
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"(...) vellykket. Klart formidlet, og uddragene fra det store kildemateriale er anvendt i en form, så de overordnede pointer og perspektiver står tydeligt for lægmand"

Jytte Bræmer

Lektørudtalelse fra DBC

11. oktober 2017

"Forfatteren stiller igennem en kulturhistorisk analyse et skrapt og kritisk blik på den neoliberalistiske politik, vi kender i dag, og peger samtidig på, hvordan der ofte er en direkte modsætning mellem den viden, man refererer til og de handlinger og beslutninger, man foretager på det børneog familiepolitiske område, ofte fordi løsningsforslagene er for dyre.

[...]

Den gode barndom er relevant for fagprofessionerne, der arbejder med børn og familier men bestemt også for de embedsfolk og politikkere, der drøfter, diskuterer og beslutter børn og familiers rammer og livsmuligheder i dag."

Læs hele anmeldelsen her.

Sanni Maria P. Korgaard

Daginstitutionernes Lands-Organisation

01. november 2017

"Bogen er interessant, fordi man får mulighed for at se sig selv som fagperson i et større politisk og historisk perspektiv. Den er læsevenlig og favner bredt tidens strømninger. Den rejser nogle væsentlige spørgsmål: Overser vores aktuelle familiepolitik faktisk noget så vigtigt, som hvad der skaber gode opvækstbetingelser for alle børn og ikke kun skolerelateret læring? Bogen er meget relevant og anvendelig for sundhedsplejersker".

Inger H. Bünger

Sundhedsplejersken 01, februar 2018

19. februar 2018

"Den gode barndom er relevant for fagprofessionerne, der arbejder med børn og familier men bestemt også for de embedsfolk og politikere, der drøfter, diskuterer og beslutter børn og familiers rammer og livsmuligheder i dag. Forfatteren stiller igennem en kulturhistorisk analyse et skarpt og kritisk blik på den neoliberalistiske politik, vi kender i dag, og peger samtidig på, hvordan der ofte er en direkte modsætning mellem den viden, man refererer til og de handlinger og beslutninger, man foretager på det børne- og familiepolitiske område, ofte fordi løsningsforslagene er for dyre."

Sanni Maria P Korsgaard

Børns Hverdag, Nr. 8 november 2017

20. februar 2018