Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv

Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Mennesker med demenssygdomme har, som alle andre, behov for at opleve og bruge sig selv.

"Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv" bringer aktivitetsbegrebet til debat:

Hvad er en aktivitet?

Hvad kan man finde på?

Hvornår er det godt nok?

 

Med udgangspunkt i køn, kultur og hverdagslivets mange gøremål sættes der fokus på, hvordan aktiviteter kan styrke oplevelsen af identitet og meningsfuldhed hos mennesker med demens. Omdrejningspunktet er mennesket og dets historie, samt respekt og anerkendelse af det individuelle og unikke ved ethvert menneske.

"Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv" rummer eksempler fra den praksis, hvor personen med demens og plejepersonalet mødes. Den er en værktøjskasse til inspiration, analyse, forberedelse og udførelse af aktiviteter og behandler blandt andet følgende emner: - Identitet - Livshistorie - Motivation - Mestring - Fysiske rammer - Aktiviteter - Kommunikation "Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv" henvender sig til studerende og plejepersonale indenfor sundheds- og ældreområdet som kommer i berøring med mennesker med demens og svage ældre.

Fås som
I alt

218,00 kr.

174,40 kr. ekskl. moms