Dansk sprog

Beskrivelse

Fakta

Denne bog er en almen introduktion i dansk sprog på akademisk niveau. Den er en revideret og udvidet udgave af forfatternes grundbog om dansk sprog og sprogbrug, der i en årrække har været et standardværk på seminarer, handelshøjskoler og universiteter.

DANSK SPROG henvender sig primært til studerende ved de videregående uddannelser i Danmark. Også danskstuderende ved universiteter i udlandet kan dog bruge den med udbytte, ligesom danske fremmedsprogsstuderende ved hjælp af den kan få en indsigt i deres eget sprog som er værdifuld ved deres øvrige sprogstudier.

DANSK SPROG sigter umiddelbart mod anvendelse som lærebog ved danskuddannelsernes hold- eller klasseundervisning, men er også velegnet til mere individuel studiebrug.

DANSK SPROG indeholder 11 kapitler:

 • Skriftlig fremstilling
 • Sprogbrugsanalyse
 • Sprognormer
 • Ord, helheder og orddannelse
 • Sætningsled og sætningsskema
 • Juridisk sprogbrug
 • Mundtlig fremstilling
 • Fonetik
 • Referater
 • Fynd (sproglig koncentration)
 • Sproglige termer.

Sidst i hvert kapitel giver grundbogen fyldige kommenterede litteraturhenvisninger, og i kapitlet »Skriftlig fremstilling« er der desuden en udførlig oversigt over ordbøger og andre håndbøger til det praktiske arbejde med dansk sprog.

Herudover rummer DANSK SPROG både et navneregister og et meget omfattende emneregister. De to registre giver – sammen med alle litteraturhenvisningerne – talrige muligheder for, at læseren også kan bruge grundbogen som fagligt opslagsværk.

Fås som
I alt

300,00 kr.

240,00 kr. ekskl. moms