Civilsamfundet i statens skygge

Civilsamfundet i statens skygge

Beskrivelse

Fakta

Bogen problematiserer en række dominerende forståelser og antagelser om civilsamfundet i en dansk kontekst og affyrer i en række kritiske kapitler eksplorative teser direkte mod civilsamfundsforskningen og civilsamfundsdebatterne. Gennem grundige historiske og sociologiske analyser bidrager bogen til ny og større viden om civilsamfundets historiske og aktuelle bidrag til samfundsudviklingen i Danmark, og det bliver synligt, at civilsamfundet op gennem historien har være en altafgørende dynamo i den danske samfundsudvikling – særligt i forbindelse med velfærdsstatens udvikling.

Med grundighed og vovemod illustrerer bogens bidrag, hvordan civilsamfundsbegrebet kan bruges til at aflæse forskellige samfundsændringer over tid.

Bogen består af bidrag fra en lang række eksperter inden for området og er redigeret af lektor Liv Egholm og professor Lars Bo Kaspersen, som begge er ansat på Department of Business Humanities and Law ved Copenhagen Business School.