Brugerinvolvering i evaluering og forskning

Brugerinvolvering i evaluering og forskning

Metoder og formål

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Denne bog er en komplet indføring i, hvordan man metodisk kan gennemføre brugerinvolverende forskning og evaluering. Som noget unikt gives der et videnskabsteoretisk overblik over forskningstilgangen.

En af vejene til forandring i den offentlige sektor er, at brugere får mulighed for at kommunikere deres perspektiv. Interessen for at inddrage brugere som medforskere i evaluerings- og forskningsprocesser er derfor voksende.

Del 1 ser på sammenhængen mellem evaluering, forskning og praksis samt formålet med medforskning og forskellige typer af medforskning.

Del 2 er metodisk og beskriver de overvejelser, som man må gøre i forbindelse med design af studier, der involverer brugere i forsknings- og evalueringsprocesser. Der opstilles bl.a. 10 relevante temaer for samarbejdet mellem forskere og medforskere.  

Del 3 sætter forskning og evaluering, der involverer brugere, ind i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Afslutningsvis beskrives nogle af de dilemmaer, der er i forbindelse med involvering af brugere som medforskere.

Bogen henvender sig til professioner, der har med brugere at gøre inden for det sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske felt, og til forsknings- og projektansvarlige i velfærdsinstitutioner, der arbejder med dialog- og handlingsorienteret udvikling og forandring af den offentlige sektor. Bogen er også særdeles relevant for studerende på University Colleges og universiteter, der arbejder med brugerperspektiver og medforskning i deres uddannelse.  

Hanne Kathrine Krogstrup er cand.scient.adm., ph.d. og professor i evaluering og organisationsudvikling ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring.