Bæredygtig praksisomstilling

Bæredygtig praksisomstilling

i teori og handling

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

I Bæredygtig praksisomstilling kortlægges det, hvordan teknologier, infrastrukturer og det hverdagsliv, vi alle lever, skal forstås i sammenhæng og ikke uafhængigt af hinanden, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid. Bogen viser, hvordan nye teknologiske muligheder sætter nye normer for, hvad vi opfatter som det gode og normale liv, og det er disse sammenhænge, vi skal arbejde med, frem for at se på enten effektiv teknologi eller individuelle adfærdsændringer. Fokus skal rettes mod de kollektive praksisser, som vi alle udfolder, og som er helt afgørende for det ressourceforbrug og klimaaftryk, vi efterlader.

I bogen introduceres nyere praksisteori, som bruges til at analysere en lang række problemstillinger, der er centrale for den bæredygtige omstilling. Bogens kapitler spænder bredt over konkrete eksempler på boligers energiforbrug til blandt andet diskussioner om energifattigdom og til køn og etik i den bæredygtige omstilling.

Bæredygtig praksisomstilling er en lærebog for tværfagligt orienterede studerende inden for samfundsfag, humaniora og de teknisk-naturvidenskabelige fag. Derudover er det en bog, som kan inspirere folk, der arbejder professionelt med at sikre en bæredygtig omstilling.   

Kirsten Gram-Hanssen er professor i bæredygtigt hverdagsliv ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet i København. Hun er internationalt anerkendt for sin forskning, særligt inden for boliger, energiforbrug og praksisteori.