Antigone

Antigone

Beskrivelse

Fakta

Sofokles' tragedie tager udgangspunkt i myten om Kong Ødipus og hans børn, men Sofokles benyttede myten til at sætte nogle dags-aktuelle problemer til debat: forholdet mellem politik og religion, stat og familie, statsmagten og den enkelte.

Fås som
I alt

160,00 kr.

128,00 kr. ekskl. moms