”Socialrådgiveruddannelsen bliver vores førsteprioritet de kommende år”

4. marts 2024 | Maja Louise Rye

Sådan lyder det fra forlagsredaktørerne, Karen Lise Søndergaard Brandt og Henrik Juul. I det seneste år har fokus været på at udvikle nye studiebøger til socialrådgiveruddannelsen, og i denne proces er det afgørende at forstå de studerende samt holde en skarp strategi, som skal engagere de studerende i deres uddannelse.Karen Lise og Henrik

Det tætte samarbejde

Karen Lise og Henrik har etableret et samarbejde med tre konsulenter fra Aalborg Universitet, som i høj grad har bidraget med forståelse for både undervisere og de studerende på socialrådgiveruddannelsen. Det tætte og stærke samarbejde med konsulenterne, Betina Jacobsen, Mie Engen og Anne-Kirstine Mølholt har skabt en fælles ånd og et fokus, der retter sig mod at skabe læring som omfavner den studerendes behov. Dette vil udmønte sig i nye udgivelser til alle uddannelsens fag. Karen Lise og Henrik udtrykker stor begejstring for det igangværende samarbejde med de tre konsulenter, som også fremadrettet vil være en integreret del af deres kollegaskab på forlaget.

To nye serier

Henrik forklarer, de første udgivelser i den nye strategi bliver en introduktionsserie, der omfatter bøger som Samfund og socialt arbejde 1-3, der præsenteres i starten af de første tre semestre på uddannelsen. Samtidig introduceres Grundbog i børne- og ungesyn, som er første udgivelse i den såkaldte ’landkortsserie’, der dykker ned i faglig viden og kompleksitet inden for forskellige temaer. Den strategiske tilgang er tydelig: introduktionsserien giver et overblik, mens landkortsserien går i dybden.

Den strategiske dimension omfatter også en klar opfattelse af, hvad lærematerialerne skal opnå. Ud over at informere og uddanne ønsker Henrik og Karen Lise at udfordre de studerende til refleksion og handling. Dette indebærer at tage de studerende mere i hånden og give dem støtte gennem forskellige læringsgreb. ”Vi leverer både overblik og går i dybden med et bredt kartotek af faglig viden”, siger Henrik og understreger meningen med de to serieudgivelser, der er at den ene giver en kort introduktion og den anden giver den brede faglighed. 

Landkortsbøgerne, som Henrik og Karen Lise beskriver, har en strategisk rolle. De forbinder teori og praksis og giver læserne en fornemmelse af et kort over et teoretisk landskab og hvordan det kan bruges. Denne tilgang styrker ikke kun forståelsen, men skaber også en dybere forankring af faglig viden.

Det, der netop adskiller de nye bøger fra de gamle er, at de studerende bliver taget mere i hånden. ”De studerende bliver ikke bare introduceret til tingene. De bliver støttet med alle mulige greb og de bliver udfordret”, siger Karen Lise. Dette understreger de begge, er kernen for at opnå bedst mulig læring.

Derudover bliver de studerende talt til gennem bogens forløb, hvor de bliver påmindet om, hvilke refleksioner de skal gøre sig i de forskellige kapitler. ”Der er ingen tvivl om at vi bevæger os mellem 3 positioner i bøgerne. Ét er en høj faglighed, som vi selvfølgelig holder fast i. Noget andet er de praktiske situationer og den sidste er at de studerende skal øve sig”, udtaler Henrik.

Se alle bøger til uddannelsen: