”Jeg blev nysgerrig på, hvordan vi bedre kan støtte de studerende i arbejdet med helhedssyn”

10. oktober 2023 | Simone Uth Svendsen

Således lyder det fra Anders Bøggild Christensen, lektor på socialrådgiveruddannelsen på VIA UC i Aarhus og aktuel med bogen Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde. Vi har talt med Anders Bøggild om udgivelsen og hvilke nye perspektiver den bidrager med. 

Motivationen for bogen udspringer af Anders Bøggilds egen praksis på socialrådgiveruddannelsen, hvor ’helhedssyn’ optræder som et hovedbegreb i undervisningen. Anders Bøggild beskriver helhedssynet som et vanskeligt begreb at praktisere, og dertil ligeledes svært at undervise i, hvor de studerende ofte tager noget andet med fra undervisningen, end hvad der var tiltænkt – noget der vakte Anders Bøggilds nysgerrighed og blev til bogens fundament. 

”Bogen har til formål at være praksisnær og at forenkle den helhedsorienterede analysetilgang for de studerende”, beskriver Anders Bøggild. I bogen bliver man derfor præsenteret for metoder og tilgange til at bistå helhedssynet.  
”Min bog handler om, hvordan man kan forstå en borgers situation i et helhedsperspektiv, og hvordan man analytisk kan gå til det, før man laver indsatserne”, fortæller Anders. 

Helhedssyn som konkret og situationelt 

Selvom begrebet om helhedssyn har en lang historik, mener Anders Bøggild, at teorierne sjældent formår at understøtte praktikeren i, hvordan helhedsanalysen reelt skal udarbejdes. Som praktiker efterlades man derfor med den vanskelige opgave selv at sikre helhedssynet i det analytiske arbejde.  
”Det man kan sige om helhedssynet er, at det er konkret og situationelt og kobler sig op på specifikke situationer mellem rådgiver og borger. Det er derfor svært at komme med guidelines, som er gældende for alle typer af situationer”, fortæller Anders. 

En central pointe i bogen er derfor, at man som professionel skal bestræbe sig på, både at se borgeren med et objektivt og teoretisk blik samtidig med, at man forsøger at sætte sig ind i den enkelte borgers helt unikke situation, og ligeledes tager højde for de forestillinger borgeren har om sit eget liv. I den forbindelse lægger Anders Bøggild særligt vægt på, at der for praktikeren skal være mulighed for at afprøve relevante hypoteser, for at finde frem til en holdbar forståelse for, hvad der kan være på spil i borgerens situation, samtidig med et fokus på at reflektere over de overvejelser, man gør sig undervejs.  

”Jeg tror det er væsentligt for praktikere, at de er bredt orienteret og har et bredt repertoire af forestillinger og teoretiske perspektiver, som de kan sætte i spil med de pågældende borgere ”, beskriver Anders Bøggild. 

Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde
forsøger at sammenfatte, hvad professionen har tænkt om helhedssyn indtil nu, og præsenterer dernæst forslag til nogle orienteringspunkter for arbejdet med helhedsorienterede analyser.

Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde

Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde

Pris pr. stk.

160,00 kr.

128,00 kr. ekskl. moms