Billedkunst - et fag i skolen

Hensigten med denne bog er at inspirere studerende, lærere og pædagoger i skolen til at skabe de bedste betingelser for faget billedkunst, så eleverne oplever glæde og nysgerrighed ved at udtrykke sig visuelt og eksperimenterende gennem billedsprog og billedarbejde.

I Billedkunst- et fag i skolen er der taget udgangspunkt i fagets formål og i den fagdidaktik, som er vigtig for billedkunstfaget, og forfatterne behandler emner som visuel kultur, multimodalitet, kreativitet, innovation, æstetik og bæredygtighed.

Bogen rummer en lang række eksempler – beskrevet i tekst og billeder – på konkrete undervisningsforløb, der kommer rundt om fagets mange deldiscipliner, og hvor der eksperimenteres med både det plane, det rumlige og det digitale billedarbejde. Der er desuden forslag til, hvordan man skaber et visuelt, sanseligt og levende værkstedsmiljø, som kan være med til at fremme elevernes læring. Endelig beskriver forfatterne, hvordan uderummet og kunstmuseet kan bruges som læringsrum.

Billedkunst - et fag i skolen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741269245
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
03. april 2019
Sider:
516
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Det er en yderst indbydende og inspirerende udgivelse, som giver lyst til at arbejde med billedkunst og samtidig klæder sin læser på til at kunne gøre det professionelt. En virkelig flot bog, som er et kunstværk i sig selv, hvor der er kælet for detaljerne på hver enkelt side.

Dansk BiblioteksCenter

04. juni 2019

Denne bog burde være obligatorisk læsning for både nuværende og kommende billedkunstlærere: Her kan man hente inspiration til konkrete øvelser og undervisningsforløb, samtidig med at bogens forfattere inddrager deres pædagogiske og didaktiske overvejelser undervejs. Det er en bog, der tydeligvis er skrevet af to forfattere, som brænder for faget og for de børn og unge, der skal undervises. Bogen er skrevet med omtanke og respekt ud fra undervisningserfaring og med stor indsigt i og viden om fagets historie.

Du kan læse hele bogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk, når du tilrettelægger din undervisning eller mærker lysten til at prøve nyt.

I bogen kommer de to forfattere vidt omkring emner som visuel kultur, multimodalitet, bæredygtighed og innovation. Selve bogen emmer af kreativitet med billeder, der fremmer forståelsen af øvelser, materialer og den kreative proces.

Personligt fik jeg på én gang lyst til at undervise i billedkunst, og samtidig talte bogen til en skabertrang og lysten til at gå ind i et kreativt flow, som jeg kan huske, at jeg gjorde som barn, når mine hænder æltede ler, og jeg byggede ting op af papmaché.

Der er ikke meget at indvende mod denne bog, som godt kunne blive en klassiker inden for billedkunstundervisning.

Der vises sans for fagets mange kreative muligheder, og derudover må man sige, at forfatterne også er gode til at sætte faget i en nutidig ramme. Jeg er for eksempel ikke sikker på, at temaet bæredygtighed fyldte meget i min skoletids billedkunstundervisning.

Med hensyn til bogens visuelle side er den inddelt i overskuelige kapitler med forskelligt tematisk indhold. 

Nyd den.

Se anmeldelsen her

Marie Aggerbeck Christensen

Uddannelsesbladet

16. marts 2020