Magtens former

Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren

"Perfekt som undervisningsbog i omsorgsuddannelsernes teori."
Martin Hjelmborg

Magtens former. Sociologisk teori og statens møde med borgeren er en lærebog som præsenterer seks forskellige teoretiske perspektiver appliceret på forskellige områder inden for det praksisfelt man kunne kalde statens møde med borgeren.

De seks teoretiske perspektiver er: genealogisk analyse, feltanalyse, systemteoretisk analyse, diskursanalyse, interaktionistiskanalyse og institutionel analyse. Fokus er på en række teorier/ teoretikere som i disse år  er særligt anvendt blandt studerende og forskere, der beskæftiger sig med socialt arbejde og det menneskebehandlende område. Hvert perspektiv præsenteres med en kort biografisk introduktion til den centrale teoretiker, en gennemgang af de teoretiske hovedbegreber, som er relevante for analysen af  statens møde med borgeren.

Bogens formål er dobbelt: dels skal analyserne tydeliggøre, hvordan analyser af konkret praksis tager sig meget forskelligt ud afhængigt af den valgte teori, dels skal bogen introducere til vigtige teoretikere set i lyset af bogens genstandfelt: statens møde med borgeren.

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det menneskebehandlende arbejde.

Nanna Mik-Meyer, der er cand.scient. i antropologi og ph.d. i sociologi fra Københavns Universitet., er ansat som forsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Kaspar Villadsen er ph.d. i sociologi  fra Københavns Universitet. Han er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.

Magtens former

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788741251332
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
25. oktober 2007
Sider:
192
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Bogen er for alle der interesserer sig for forholdet mellem myndighed og borger i velfærdssamfundet. Det gælder især ansatte i omsorgssektoren (oplagt som undervisningsbog!) eller undervisningssystemet, samt alle med interesse i samfundsforhold. Kan præstenteres ved udstillinger/temaer, samt anbefales til studiekredse/aftenskoler og daghøjskoler. [...] Velskrevet uden brug af fagjargon og derfor til alle med intersse i emnet uanset baggrund. [...] Bogen står alene ved sin enkle, kortfattede formidling af velfærdssamfundets filosoffers ideer. [...] Perfekt som undervisningsbog i omsorgsuddannelsernes teori."
Martin Hjelmborg
Lektørudtalelse27. oktober 2021
"Bogen er for alle der interesserer sig for forholdet mellem myndighed og borger i velfærdssamfundet. Det gælder især ansatte i omsorgssektoren (oplagt som undervisningsbog!) eller undervisningssystemet, samt alle med interesse i samfundsforhold. Kan præstenteres ved udstillinger/temaer, samt anbefales til studiekredse/aftenskoler og daghøjskoler. [...] Velskrevet uden brug af fagjargon og derfor til alle med intersse i emnet uanset baggrund. [...] Bogen står alene ved sin enkle, kortfattede formidling af velfærdssamfundets filosoffers ideer. [...] Perfekt som undervisningsbog i omsorgsuddannelsernes teori."
Martin Hjelmborg
Lektørudtalelse27. oktober 2021
"Bogen er interessant, fordi den illustrerer, hvordan forskellige teorier og begrebsapparater kan bruges til undersøgelse af et genstandsområde, som er interessant i samfundsfagsundervisningen, når eleverne har opnået et grundlæggende kendskab til sociologien."
Samfundsfagsnyt
Samfundsfagsnyt dec 200819. januar 2010