Marianne Qvortrup Fibiger

Religiøs mangfoldighed
Udbudet af religioner og spirituelle grupper har været i vækst i Danmark i løbet af de sidste 30-40 år. For det første via indvandrere og flygtningegrupper, og for det andet via de mange nye religioner og spirituelle grupper, som i stigende grad synes at være et supplement eller et alternativ til Den danske Folkekirke. Trods det mangfoldige udbud er hovedparten af den danske befolkning stadig medlemmer af Den danske Folkekirke. Bo

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

e-bog (pdf-format)