Magnus Skovrind Pedersen

Det danske samfund (i-bog)
Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder. De første kapitler giver et overblik over den historisk

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

378,00 kr.

302,40 kr. ekskl. moms