John Dewey

John Dewey

John Dewey (1859-1952) var amerikansk filosof, pædagog og samfundskritiker og virkede som professor i filosofi og pædagogik i Chicago og i filosofi ved Columbia University. Dewey er repræsentant for den amerikanske pragmatisme og er en af USAs mest indflydelsesrige filosoffer.

Offentligheden og dens problemer
Der er udbredt politikerlede. Politik formes af teknokrater frem for folkevalgte. PR-folk maskerer og fordrejer realiteterne. Verden er generelt præget af forandringsmani og opskruet tempo. Transnationale organisationer er så magtfulde, at de kan ignorere nationale regler. Problemer som disse kan umiddelbart forbindes med det 21. århundrede, men er hentet fra den amerikanske filosof John Deweys politiske hovedvær

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

220,00 kr.

176,00 kr. ekskl. moms

+-
Erfaring og opdragelse
Den amerikanske filosof John Dewey (1859-1952) er en af pædagogikkens kendteste og mest indflydelsesrige tænkere. For Dewey var opdragelse og undervisning de vigtigste midler til i praksis at styrke og udvikle demokratiet som livsform, og hans pædagogiske tanker kan ses som et konsekvent resultat af hans opfattelse af mennesket og naturen som gensidigt forbundne. For at opdragelsen kan nå sine mål, må den tage u

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-