John Dewey

John Dewey

John Dewey (1859-1952) var amerikansk filosof, pædagog og samfundskritiker og virkede som professor i filosofi og pædagogik i Chicago og i filosofi ved Columbia University. Dewey er repræsentant for den amerikanske pragmatisme og er en af USAs mest indflydelsesrige filosoffer.