Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

Mellem forskning, planlægning og praksis

Der er en blind vinkel i forhold til ulighed i sundhed i Danmark. Vi fødes lige, men derfra udvikler vores helbred sig meget forskelligt. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed. Fokus er på, at sociale forhold påvirker menneskers fysiske helbred, mentale trivsel og sociale situation. Ulighed i sundhed præsenteres som et komplekst fænomen, hvor individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker er relateret til hinanden.

I første del af bogen præsenterer forfatterne udvalgte perspektiver, begreber og flerstrengede metoder, som favner sundhedsfremme i sin kompleksitet, og som er understøttende for praksis i forhold til at fremme lighed i sundhed. 

I anden del af bogen kommer praksis tættere på, når forfatterne ved hjælp af cases går dybere ind i den fælles problemstilling vedrørende bekæmpelse af ulighed i sundhed. De giver hermed indblik i, hvordan planlægningsmodeller og -koncepter kan overføres og anvendes i kommunale og lokale initiativer møntet på sundhedsfremmende indsatser.   

Bogen er skrevet af forskere og undervisere i sundheds- og samfundsvidenskab. Den henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.

Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274843
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. maj 2020
Sider:
256
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Ny lærebog sætter fokus på sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

SIF-forskere bidrager til lærebog, der går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, Ditte Heering Holt og Pia Vivian Pedersen, har skrevet et kapitel i en lærebog, som netop er udkommet. Bogens titel er Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis. 

Kapitlet handler om det tværsektorielle samarbejde i kommuner omkring ulighed i sundhed og de forskellige dilemmaer og udfordringer, som er forbundet med at samarbejde på tværs. Det er skrevet i samarbejde med Morten Hulvej Rod, som er sundhedsfremmechef i Steno Diabetes Center og tidligere ansat ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Ulighed i sundhed er komplekst 

Bogen henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og professionsskoler. 

Læs hele omtalen her

Statens Institut for Folkesundhed

28. maj 2020

Redaktørerne har efterlyst en forskningsorienteret synliggørelse af teoretiske tilgange, der kan anvendes i arbejdet med et mangesidigt, komplekst fænomen som sundhedsfremme, og de har savnet indblik i, hvordan de teoretiske perspektiver kan overføres i kommunale og lokale sundhedsfremmeindsatser. Det er der så her -et bud på vægtning af de sundhedsfremmeperspektiver, der betoner den sociale situation, levevilkår og trivsel uanset sundhedsadfærd. (...) 

Jeg vil fremhæve Tanggård og Baks indlæg om empowerment, samskabelse og brugerinddragelse i praksis.Her illustreres, hvordan empowerment-processer kan dannes gennem initiativ fra neden, via stærke fællesskaber i lokalområdet eller ved tilføjelse af ekstra ressourcer og innovative fagprofessionelle kræfter. Bogens dele afrundes af Nicole Thualagent, som kritisk diskuterer bogens pointer.

Hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål og referencer. Målgruppen er studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.

Marianne Mahler, sygeplejerske & Dr. Public Health Sygehus Sønderjylland, Fælles Akutmodtagelse.

Sygeplejersken

19. oktober 2020