Elsebeth Kirk

Musik som udtryksform (i-bog)
"... interessant for alle, der beskæftiger sig med musik for børn og unge." Kirsten Thorning Thagaard, DBC Æstetiske og skabende aktiviteter spiller en vigtig rolle i dansk pædagogisk tradition, og ikke mindst musik og drama har derfor altid været centrale kultur- og aktivitetsfag i pædagoguddannelsen. I den nye pædagoguddannelse, der trådte i kraft i 2007, er fagområderne musik og drama

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

227,50 kr.

182,00 kr. ekskl. moms