Caroline Liberg

Sådan lærer børn at læse og skrive
Sådan lærer børn at læse og skrive giver et fyldigt overblik over børns læse- og skriveudvikling fra tidlig førskolealder til de første skoleår. Bogen koncentrerer sig bl.a. om, hvordan evnen til at læse og skrive vokser frem og udvikles i samspil mellem barnet og de voksne, og hvordan læsning, skrivning og samtale om det, der læses og skrives, spiller sammen og forstærker hinanden. Denne 2.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

315,00 kr.

252,00 kr. ekskl. moms

+-