Velfærdsstatens historie

For de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

Bogen giver en samlet fremstilling af socialpolitikkens og velfærdsstatens udvikling i Danmark målrettet de studerende på pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Velfærdsstatens historie indgår som en væsentlig del af undervisningen på begge uddannelser.

For at forstå, hvorfor det sociale arbejde og arbejdet med børn og unge ser ud, som det gør, må man rette fokus på, at begge dele er blevet til som et resultat af de løbende forandringer af velfærdsstaten og af vores forestillinger om den. Bogen peger på, hvilke forhold der har været med til at skabe og udvikle velfærdsstaten, og hvilke faktorer der i de senere årtier har været med til at udgøre en potentiel trussel mod den. Et vigtigt fokus i bogen er, hvilke konsekvenser udviklingen af velfærdsstaten og dets grundlæggende principper har haft for både pædagog- og socialrådgiverprofessionen.

Lars Hovbakke Sørensen er lektor, ph.d., på socialrådgiveruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Vi er blevet gjort opmærksom på en fejl på s. 125 i bogen. Den sætning, der afslutter kapitlet, er ikke kommet med i sin fulde helhed.

Der skulle stå: 

Det er ønsket om, at de økonomiske overvejelser skal træde mere i baggrunden, og om, at de menneskelige relationer og den mangefacetterede kortlægning af et problem skal træde mere i forgrunden i forbindelse med indsatsen for at løse problemet.

 

Velfærdsstatens historie

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741277066
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
28. september 2020
Sider:
220
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Bogen giver en samlet fremstilling af socialpolitikkens og velfærdsstatens udvikling i Danmark - målrettet de studerende på pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

I bogen pointeres det, at for at forstå, hvorfor det sociale arbejde ser ud, som det gør, må man rette fokus på, at det er blevet til som et resultat af de løbende forandringer af velfærdsstaten og vores forestillinger om den.

Socialrådgiveren

17. november 2020