Senmoderniteten i krise

Senmoderniteten i krise

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

I tider med store sociale forandringer og omfattende samfundskriser er der behov for analyser, der grundigt undersøger vores samfund og samfundets strukturelle forhold og dynamikker. Samtidigt er det også vigtigt at anvise veje ud af kriserne. I de seneste år har sociologerne Andreas Reckwitz og Hartmut Rosa præsenteret altomfavnende, men alligevel meget forskelligartede samfundsteorier, som har været afgørende stemmer i de aktuelle debatter om senmoderniteten, og den tid vi lever i. I Senmoderniteten i krise tager Andreas Reckwitz og Hartmut Rosa udgangspunkt i en fælles forståelse af, at analysen af moderniteten hører til kernen af en sociologi, der tager opgaven med at oplyse samfundet om sig selv alvorligt.

I første del af bogen afklarer de to sociologer i selvstændige essays hvert deres respektive socio-teoretiske perspektiv. I en ærlig samtale modereret af Martin Bauer finder Reckwitz og Rosa efterfølgende deres respektive ståsteder, de finder fællestræk, men understreger også grundlæggende forskelle.