Erhvervsjura - for marketing og service

Erhvervsjura - for marketing og service

Beskrivelse

Fakta

Erhvervsjura - for marketing og service, 9. udgave er tilpasset de nyeste studieordninger på markedsførings- og serviceøkonomuddannelserne.

Det er en fagligt solid og pædagogisk lærebog til faget erhvervsjura på fx markedsføringsøkonom-, serviceøkonom- og handelsøkonomuddannelserne.

Bogen omhandler:

 • Juridisk metode
 • Retssystemet
 • Aftaleret
 • Køberet
 • Erstatningsret
 • Produktansvar
 • Selskabsret
 • Markedsføringsret
 • E-handelsret
 • Varemærkeret
 • Persondataret
 • Servicejura
 • HR-jura

 Der hører en opdateret, omfattende lovsamling til bogen: Erhvervsjura – lovsamling 2023-2024 samt en opdateret opgavesamling.

Samme serie

Ingen produkter