Det kriminalpræventive styresystem

Se Kasper Fisker tale med forlagsredaktør Marie Bruvik Heinskou om bogen.

Bogen præsenterer en metodisk ramme og en forebyggelsesteknisk tilgang til systematisk kriminalpræventiv indsats. Den kan læses af alle der arbejder med, og på anden måde er optaget af, kriminalitetsforebyggelse. Bogen kan derfor bruges i kommuner, regioner, politi, kriminalforsorgen, styrelser, ministerier, civilsamfundsorganisationer mv. samt af studerende indenfor administration, adfærds- og humanvidenskaberne og fagprofessionerne.

Bogen giver et fælles fagsprog til at begribe kriminalitetsproblemer på alle kompleksitetsniveauer – problemer som kræver en systematisk håndtering, der forøger sandsynligheden for positiv effekt.

Det Kriminalpræventive Styresystem inspirerer til en ny forestilling omkring den helhedsorienterede, tværfaglige og sammenhængende kriminalpræventive organisation. Bogen giver således et godt udgangspunkt for en organisations- og styringstænkning, som kan ruste organisationer til at forebygge nye typer af komplekse kriminalitetsproblemer som udfordrer vores samtid.

Kasper Fisker er i almindelighed kendt for sin evne til at forklare meget kompliceret stof omkring kriminalitet for et bredt publikum og en ofte anvendt ekspert i de danske medier. Han er desuden rådgiver for den danske stat, FN og EU.

Det kriminalpræventive styresystem

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741275291
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
22. juni 2020
Sider:
305
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Jeg er først og fremmest imponeret over Kasper Fiskers omfattende viden omkring kriminalitetsforebyggelsens faktiske og ideelle udførelse i danske og nordiske kommuner. Jeg tror ikke der er andre forfattere i Norden som kunne have skrevet en bog med så imponerende en vidensmæssig bredde indenfor emnet. Dette er ikke blot en meget krævende bog at skrive - det er også en meget vigtig bog for forskere, ledere og praktikere i de nordiske lande.

Yngve Carlsson, fhv. specialrådgiver i kriminalitetsforebyggelse samt bande- og ekstremisme forsker ved Norsk Institutt for By- og Regionforskning

10. juni 2020

Kasper Fiskers mål med boken avsløres allerede før man åpner den. Tittelen Det kriminalpræventive styresystem og baksideteksten røper en ambisjon om å systematisere kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å presen[1]tere en metodisk ramme og en forebyggingsteknisk modell for systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid. Som Fisker skriver i forordet, presenterer boken en idealmodell som skal gjøre arbeidet enklere for de som jobber med kriminalitetsforebygging. Til tross for at disse ambisjonene peker i retning av en praktisk, rent ut sagt teknisk, tilnærming til kriminalitetsforebygging, hviler boken på et faglig, til dels kritisk, fundament. Fisker lar risikoen for kontraproduktive effekter av kriminalitetsforebyggende tiltak løpe som en rød tråd gjennom boken.

Fiskers ambisjon synes med andre ord å være å kombinere en praktisk og teknisk til[1]nærming til kriminalitetsproblemer og forebyggende tiltak med en årvåkenhet for mulige kontraproduktive effekter. Dette har vært mangelvare i denne type litteratur. Stort sett nøyer forfattere seg med å presentere forskjellige kriminalitetsforebyggende tiltak, samt evalueringer og til nød forskning som enten konstaterer positiv, svak eller manglende effekt på kriminaliteten. At kriminalitetsforebyggende tiltak skal kunne ha kontraproduktive effekter har stort sett vært noe forskere uten ambisjoner om å bidra med praktiske løs[1]ninger har forfektet. I Fiskers bok knyttes risiko for kontraproduktive effekter direkte til de praktiske og tekniske aspektene av modellen. Dette er uvanlig og et eksempel til etterfølgelse.

Læs hele anmeldelsen her

 

Heidi Mork Lomell, ProfessorUniversitetet i Oslo

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 2/2021

14. september 2021