Det kriminalpræventive styresystem

Se Kasper Fisker tale med forlagsredaktør Marie Bruvik Heinskou om bogen.

Bogen præsenterer en metodisk ramme og en forebyggelsesteknisk tilgang til systematisk kriminalpræventiv indsats. Den kan læses af alle der arbejder med, og på anden måde er optaget af, kriminalitetsforebyggelse. Bogen kan derfor bruges i kommuner, regioner, politi, kriminalforsorgen, styrelser, ministerier, civilsamfundsorganisationer mv. samt af studerende indenfor administration, adfærds- og humanvidenskaberne og fagprofessionerne.

Bogen giver et fælles fagsprog til at begribe kriminalitetsproblemer på alle kompleksitetsniveauer – problemer som kræver en systematisk håndtering, der forøger sandsynligheden for positiv effekt.

Det Kriminalpræventive Styresystem inspirerer til en ny forestilling omkring den helhedsorienterede, tværfaglige og sammenhængende kriminalpræventive organisation. Bogen giver således et godt udgangspunkt for en organisations- og styringstænkning, som kan ruste organisationer til at forebygge nye typer af komplekse kriminalitetsproblemer som udfordrer vores samtid.

Kasper Fisker er i almindelighed kendt for sin evne til at forklare meget kompliceret stof omkring kriminalitet for et bredt publikum og en ofte anvendt ekspert i de danske medier. Han er desuden rådgiver for den danske stat, FN og EU.

Det kriminalpræventive styresystem

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741275291
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
22. juni 2020
Sider:
305
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Jeg er først og fremmest imponeret over Kasper Fiskers omfattende viden omkring kriminalitetsforebyggelsens faktiske og ideelle udførelse i danske og nordiske kommuner. Jeg tror ikke der er andre forfattere i Norden som kunne have skrevet en bog med så imponerende en vidensmæssig bredde indenfor emnet. Dette er ikke blot en meget krævende bog at skrive - det er også en meget vigtig bog for forskere, ledere og praktikere i de nordiske lande.

Yngve Carlsson, fhv. specialrådgiver i kriminalitetsforebyggelse samt bande- og ekstremisme forsker ved Norsk Institutt for By- og Regionforskning

10. juni 2020