Fås som

Velfærdsledelse (i-bog)

i den selvstyrende velfærdsstat

"Bogen bør være naturlig del af pensum på uddannelser for offentlig ledelse."

Paul Hegedahl, DK Nyt

 

Velfærdsledelse handler om betingelserne for ledelse. Både de betingelser, der er givet strukturelt og politisk, og de betingelser, som ledelsen selv er med til at sætte og dermed give en politisk form. Det er forfatternes opfattelse, at viden om de betingelser, som offentlig ledelse foregår på, kan hjælpe med til at skabe forståelse hos ledere om de mekanismer og forhold, som gælder generelt i disse år for ledelse.

Indblik i betingelserne er således et godt udgangspunkt for ledelse i det offentlige, og bogens ide er, at man gennem et analytisk blik på disse betingelser når længst som leder. Det er via analysen og refleksionen over de betingelser, at lederen forstår sig selv ud fra et andet perspektiv end den hverdagslige praksis.

Antologien diagnosticerer og beskriver velfærdssattens udfordringer. Men faktisk går vi videre end ’blot’ at diagnosticere og levere kritiske indspark; dele af bogen vover desuden pelsen ved at komme med nogle bud på, hvordan der i nutidens velfærdssamfund kan og bør ledes. Dette er bud, som udspringer af de diagnoser, paradokser og problemer, bogen fremstiller, nemlig om forældreledelse, dialogen som ledelsesteknologi, ledelse i folkekirken, ledelse i intimsfæren, ledelse af styringspresset, den samarbejdende velfærdsstat og mellemlederrollen. Endelig afrundes antologien med en diskussion af begrebet velfærd.

Bogens bidragydere er alle på nær en tilknyttet Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. Antologien er redigeret af adjunkt Camilla Sløk og lektor Kaspar Villadsen, begge ILPF, CBS.

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Velfærdsledelse (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741268040
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
31. december 2016
Sider:
272
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Der er tale om interessante og ganske overbevisende analyser, som på hver deres måde kan knyttes til de diagnoser, som [Niels] Åkerstrøm Andersen har fremsat indledende. Bogen formår således på fornem vis at koble analytiske pointer med praktiske problemstillinger.

Martin Bækgaard

Tidsskriftet Politik

03. december 2018

"Bogen bør være en naturlig del af pensum på uddannelser for offentlige ledere."

Paul Hegedahl

Dknyt, nyheder for offentlige beslutningstagere

27. marts 2009

"Når Velfærdsledelse - i den selvstyrende stat alligevel er en glimrende bog, er det, fordi disse ideologikritiske pointer formuleres i iagttagelse af praktiske problematikker vedrørende ledelse af institutioner, ledelse i folkekirken, ledelse i intimsfæren og forældreledelse, hvor både forestillingen om den magtfri relation og den store stærke stat stadig trives i bedste velgående. Det understreges således i bogens indledning, at den ikke abonnerer på en antagelse om en universel fornuft eller et "overgribende begreb om god ledelse". Den er et "indspil i spillet", en replik til de praktikere, som udøver ledelse på alle niveauer. Og som sådan er den både kritisk vellykket og praktisk vedkommende."

Rune Lykkeberg

Information

27. marts 2009

"En væsentlig bog med en klar mission i forhold til at bringe et sociologisk perspektiv i spil i den omfattende litteratur om offentlig ledelse. [...] Bogen om velfærdsledelse har gjort os klogere på de betingelser, som offentlig ledelse fungerer udfra, og det bliver spændende at få dette udfoldet i kommende studier på området."

Ulf Hjelmar

Dansk Sociologi nr. 1, 2009

04. juni 2009

”en væsentlig bog med en klar mission i forhold til at bringe et sociologisk perspektiv i spil i den omfattende litteratur om offentlig ledelse”

Ulf Hjelmar

Dansk Sociologi

02. juli 2009