Økonomisk styring og virksomhedsanalyse

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse

Beskrivelse

Fakta

En praksisnær lærebog til dig, der studerer på finansøkonom- eller finansbacheloruddannelsen. 

Denne 9. udgave er opdateret med hensyn til lovgivningen og satser pr. efterår 2023, og eksemplerne til de forskellige kapitler er ligeledes ajourført, så du får et tidssvarende og aktuelt materiale. 

I kapitel 10 finder du et kraftig opgraderet kapitel om supplerende beretninger, der også er tilpasset nye forordninger inden for dansk og europæisk lovgivning. 

Der er opstillet flere nye modeller i relation til bæredygtighed og ESG. 

Det er en grundlæggende, praksisnær og tidssvarende fremstilling af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger:

  • Baggrunden for økonomien i en virksomhed
  • Analyse og vurdering af investeringsforslag
  • Analyse og vurdering af balancestruktur og finansieringsmuligheder
  • Opbygning af regnskabet og lovgrundlaget for virksomhedens årsrapport
  • Virksomhedsanalyse
  • Budgettering som økonomistyringsværktøj – herunder Balanced Scorecard

For at understøtte læringen er der produceret flere undervisningsvideoer, der behandler bogens emner. For at du kan arbejde med faget i dit eget tempo og målrettet dine behov i dine selvstudier, er der udviklet et Excel-ark til hver undervisningsvideo, som indeholder både løsningsskabeloner og vejledende løsning. Du kan finde det supplerende materiale på Hans Reitzels Forlags undervisersite her.