Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation

Beskrivelse

Fakta

Ledelseskommunikation er tænkt som en del af lærebogsmaterialet til diplomuddannelser i ledelse og projektledelse, til akademiuddannelsen i ledelse og som opslagsbog for nye som erfarne ledere.

Bogen dækker delvist det påkrævede materiale til diplom i ledelses obligatoriske modul "Det personlige lederskab" og valgfaget "Kommunikation og organisation".

Formålet med bogen er at samle viden om ledelseskommunikation i én bog; at samle et koncentrat af teorier, metoder og modeller ét sted.

I bogen præsenteres en række forskellige teoretiske retninger inden for kommunikation og ledelse samt et overblik over, hvilke kommunikative discipliner, der typisk arbejdes med inden for feltet ledelseskommunikation.

Inden for hvert emne præsenteres de grundlæggende ideer og faglige rødder, de mest udbredte teorier og modeller samt forskellige konkrete metoder til, hvordan teorierne kan anvendes i praksis. Efter hvert kapitel er der en oversigt over kapitlets centrale begreber, en række refleksionsspørgsmål og en litteraturliste, hvor du kan gå i dybden med det præsenterede materiale.

2. udgave indeholder flere illustrationer, opdatering af litteraturhenvisninger samt generel sproglig gennemgang. 2. udgave er desuden tilføjet et stikordsregister.