Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne

Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne

Beskrivelse

Fakta

En opdateret lærebog i erhvervsøkonomi til dig, der læser til markedsføringsøkonom eller handelsøkonom, som vil give dig et teoretisk og praktisk grundlag for at opnå en helhedsopfattelse af centrale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Du vil blive rustet til at forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger inden for erhvervsøkonomi. 

Denne 7. udgave er opdateret med hensyn til lovgivning og satser (efterår 2023) og ajourført, så du vil opleve et tidssvarende og aktuelt materiale. Sammen med den tilhørende opgavesamling dækker bogen emner som:   

  • Virksomhedsanalyse
  • Økonomi- og ressourcestyring
  • Budgettering
  • Investering
  • Finansiering

undervisersiden (via hansreitzel.dk) kan du downloade supplerende materiale til bogen, herunder Excel-baserede løsningsskabeloner og udvalgte løsningsforslag. Der er også en række videoer, der er egnet til dit videre selvstudium. 
Denne bog er en trykt bog, men findes også som i-bog.