Fås som

Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde (i-bog)

I teori og praksis

Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde – i teori og praksis dækker et felt, som er kendetegnet af interaktion mellem mange forskellige parter, der tilsammen udgør det system, hvor den aktive beskæftigelsesindsats omsættes i et socialt møde med borgeren. Det er samtidig et felt, som mange af os gennem et livsforløb får personlige erfaringer med, et område med omfattende politisk bevågenhed og tiltag, som hyppigt er genstand for diskussion i den samfundsmæssige debat, samt et område prøget af meget hyppige lovgivningsmæssige ændringer.

Bogen foreligger her i en gennemrevideret udgave, som er gennemgående ajourført i forhold til de aktuelle regler, og som behandler de nyeste tiltagt på området, ikke mindst i form af rehabilitering og tværfaglige team, som i dag spiller en prominent rolle i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde – i teori og praksis er en grundbog, der på sammenhængende vis belyser de eksisterende forståelser af arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelsesindsatser, juridiske forhold, forståelser af ledige og de metoder, som praktikere (socialrådgivere, sagsbehandlere, jobkonsulenter og øvrige praktikere) må forholde sig til i deres daglige arbejde.

Bogen er et samlet bidrag til det beskæftigelsesrelaterede sociale arbejde og er redigeret af lektor Louise Hansen og lektor Marco Goli, begge ansat på Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol.

Strukturen i bogen samler bidragene, som indskriver sig i følgende dele:

Del 1: Arbejdsmarkedet – perspektiver og rammer

Del 2: Arbejde – identitet og motivation

Del 3: Socialt arbejde – profession og praksis

Del 4: Realisering – metoder og indsatser

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741266510
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
22. august 2016
Sider:
579
Redaktør:
Kamma Lund Jensen