Årsrapport og regnskabsanalyse

Årsrapport og regnskabsanalyse

Beskrivelse

Fakta

Få en grundig indføring i årsrapportens opbygning og en detaljeret gennemgang af, hvordan en analyse af en virksomheds årsregnskab kan tilrettelægges og gennemføres.

Bogen henvender sig til brug på undervisningen i fagmodulet Årsrapport og regnskabsanalyse på akademiuddannelserne, men kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundig indføring i en årsrapports opbygning samt analyse af virksomheders årsregnskab. 

3.udgave er tilpasset efter de seneste ændringer i årsregnskabsloven og du får bl.a. indblik i:

  • Årsrapportens formål og hovedindhold samt hovedprincipperne i regnskabslovgivningen
  • Gennemgang af en årsrapports opbygning med eksempler på indhold
  • Indblik i resultatopgørelsen og balancens opbygning med fokus på kravene til indregning og måling af de enkelte regnskabsposter
  • Indblik i hvordan regnskabsanalyse kan tilrettelægges og gennemføres i en handels- og produktionsvirksomhed
  • Beskrivelser af den driftsmæssige og finansielle risiko i en virksomhed, risikostyring og børsrelaterede nøgletal
  • En beskrivelse af, hvordan et pengeinstitut foretager kreditvurdering af en virksomhed samt en gennemgang af nogle metoder til værdiansættelse af virksomheder.