Konkurrencebetingelser

Velkommen til Hans Reitzels Forlags nyhedsbrevskonkurrence.

Her finder du oplysninger om konkurrencen og om, hvordan du deltager.

Konkurrencen arrangeres af

Hans Reitzels Forlag

Klareboderne 5

1115 København K

Platform: Nyhedsbreve til abonnenter inden for Gyldendal Uddannelses fagområder

Kontaktinformation

Hans Reitzels Forlag

Kontakt: information@gyldendal.dk

Telefonnummer (Kundeservice): 33 75 55 60

Aktivitetsbeskrivelse

Konkurrence med mulighed for at vinde et gavekort á 500 kr. til køb af bøger på hansreitzel.dk hver måned.

Hvem kan deltage?

Du skal være mindst 18 år og bosiddende i Danmark for at deltage. Ansatte hos Gyldendal, Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag og dertilhørende selskaber må ikke deltage i konkurrencen. Medlemmer af ansattes husstande og ansattes nærmeste familie, herunder ansattes søskende, forældre og børn kan ikke deltage. Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

Konkurrenceperiode

Konkurrencen løber fra d. 10. august 2023 til d. 9. august 2024.

Vi trækker en vinder hver måned. Vi tager ikke imod konkurrencetilmeldinger uden for den angivne konkurrenceperiode. Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af særlige eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.

Sådan deltager du

Du deltager i konkurrencen ved at skrive dig op til et af Hans Reitzels Forlags nyhedsbreve.

Sådan udtrækkes vinderen

Der udtrækkes en vinder af præmien ved tilfældig lodtrækning hver måned. Lodtrækningen håndteres af Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag marketing.

Vinderen bliver kontaktet via e-mail.

Såfremt vinderen ikke vender retur inden for 7 dage, bortfalder retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Gyldendal Uddannelse tager ikke ansvar for ukorrekte kontaktoplysninger.

Præmiebeskrivelse

Præmierne vil være som angivet herunder. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse, at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi.

Præmien = 1 x gavekort til en værdi á 500 kr. per styk.  

Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste internetbrowsere. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer, der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader. Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit computerudstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd. Præmiemodtageren fritager Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag fra nogen form for ansvar, der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget, eller der hævdes at være forårsaget, af deltagelse i denne konkurrence eller af præmien.

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag tilstræber, at information og indhold til enhver tid er opdateret og korrekt, men kan dog ikke garantere, at indholdet er fejlfrit og komplet. Derfor fraskriver Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer. Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag kan ikke drages til ansvar for fejl på internettet eller mislykket modtagelse af indsendelser. Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag har ret til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe konkurrencen uden varsel, hvis dette findes nødvendigt. I tilfælde af dette har Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag også ret til ikke at udløse præmierne.

Sådan håndteres personlige oplysninger

Hos Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag bekymrer vi os om privatlivshensyn og vil have, at du skal vide, hvordan vi indsamler, bruger og oplyser din data.

Læs mere om vores privatlivspolitik her: Persondatapolitik 

 

Når du deltager i konkurrencen, giver du samtykke til, at Gyldendal Uddannelse/Hans Reitzels Forlag må registrere og opbevare dine personoplysninger til brug ifm. administration af konkurrencen. Data bliver indsamlet via den tilladelse, der er afgivet ved opskrivning til konkurrence via sign up af nyhedsbrev. Alle personlige oplysninger udover e-mailadressen, der bliver indsamlet om vinderne, anvendes udelukkende til at uddele præmien, og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger. Når konkurrencen er slut, slettes personoplysningerne. Dog gemmes e-mailadressen såfremt, der er givet samtykke til afsendelse af nyhedsbrev.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af data, kan du kontakte os på: information@gyldendal.dk