Hvordan får man en studiegruppe til at fungere?


I Danmark har vi tradition for gruppearbejde; helt fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. På trods af det bliver der sjældent talt om, hvad der kendetegner et godt samarbejde. Som studerende kommer man ofte til at benytte de samme kriterier for studiegruppen, som der bruges, når der dannes grupper i private situationer. Idéen om god kemi, fælles værdisæt og hygge bliver centrale forestillinger om den gode gruppe. Desværre viser det sig ofte, at disse kategorier er uhensigtsmæssige, og i værste fald begrænsende, for udviklingen af det faglige samarbejde i studiegruppen.

Om forfatterne

Lisbet Rask, cand.mag. i pædagogik og psykologi. Chefkonsulent ved Professionshøjskolen Absalon
Morten Birk Hansen, cand.psych. Uddannelsesleder på læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon.
Ib Ravn, Ph.D., lektor og mødeforsker ved Danmarks Institutfor Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
Anne Katrine Rask, cand.mag. Lektor på pædagoguddannelsen ved University College Lillebælt.

I bogen Studiegrupper. Samarbejde og facilitering får du klare rammer og tilgange til, hvordan studiegruppers samarbejdspraksis kan professionaliseres. Når man som studerende lærer at facilitere en studiegruppe, og udvikler et sprog for samarbejdet, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende. Man kan dermed få langt de fleste grupper til at fungere.

Bogen er skrevet til dig, der er studerende, underviser eller leder på en videregående uddannelsesinstitution, men er relevant for alle, der er interesseret i, hvordan man med enkle greb kan rammesætte og facilitere et samarbejde.

I bogen får du som studerende: 

  • Redskaber til at rammesætte studiegruppens møder.
  • Redskaber til at udvikle udrettedagsordener.
  • Redskaber til at facilitere studiegruppens møder - både de fysiske og virtuelle.
  • Redskaber til at håndtere de svære situationer, der vil opstå.
  • Viden om studerendes erfaringer med at samarbejde i studiegrupper.

I bogen får du som underviser eller uddannelsesleder:

  • Redskaber til at gøre studiegruppens samarbejdspraksis til et fagligt fokus i teori og praksis.
  • Redskaber til at støtte studiegrupper i konflikt.
  • Viden om grundlæggende aftaler, uddannelsen kan indgå på organisationsniveau, når målet er en professionel tilgang til studiegruppens samarbejdspraksis.

Læs mere om bogen: