Steen Wackerhausen

Humanisme, professionsidentitet og uddannelse i sundhedsområdet
Sundhedsvæsnet og sundhedsprofessionerne har været under heftig debat og omvæltning i de sidste 10-20 år. Den ene ”bølge” efter den anden er skyllet ind over feltet, hver med sine ihærdige fortalere og arge modstandere. Som eksempler herpå kan nævnes: holismebølgen, rationaliseringsbølgen, livskvalitetsbølgen, managementbølgen, kvalitetssikringsbølgen og mange flere. Alle synes dog at være enige om, at sundhedsvæsnet skal være hum

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

e-bog (pdf-format)