Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen, ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.